Dp för del av fastigheten Arenan 2 i Hyllie i Malmö


Plankarta, samrådsförslag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation med en blandning av bostäder, icke störande verksamheter samt tillbyggnad av hotell inom del av fastigheten Arenan 2. Detaljplanen ska också säkerställa angöring/inlastning till Malmö Arena och Malmö Arena Hotel. Del av Arenagatan ingår i detaljplanen för att möjliggöra infart till parkeringshus i fastigheten.


Illustrationsplan, samrådsförslag


Modellbild från nordost mot planområdet


Modellbild från nordväst mot Malmö Arena Hotel.

Beställare: Stadsbyggnadskontoret i Malmö
Planidé: Wingårdh Arkitekter i samarbete med arkitekt Mats Matsson

3D-modell av Wingårdh Arkitekter redigerad och kompletterad av H&H